Факультет міжнародних відносин


Кандидат економічних наук, доцент
Дроздовський Ярослав Петрович


Старший викладач
Борейко Людмила Олександрівна

Факультет міжнародних відносин є одним із наймолодших і найпрестижніших в університеті. В 1998 р. було відкрито Філію Інституту міжнародних відносин КНУ, що було реакцією на гостру потребу регіону в висококваліфікованих фахівцях, здатних діяти в ринкових умовах. Створення такого підрозділу в УжНУ обумовлено як стратегічним розташуванням краю, так і розширенням та поглибленням міжнародної співпраці України з державами – сусідами. Адже Закарпаття межує на сьогоднішній день з кордонами Європейського Союзу та НАТО. Зі створенням Філії Ужгородський національний університет фактично став другим навчальним центром в Україні з підготовки фахівців – міжнародників високого класу.

Засідання факультету

Своїм створенням молодий підрозділ завдячує першому його деканові, кандидату юридичних наук, доценту, почесному магістру ІМВ, раднику Верховної Ради України Івану Івановичу Вайнагію.

У січні 2003 року на базі Філії ІМВ КНУ створено факультет міжнародних відносин УжНУ на чолі з доктором економічних наук, професором М.А. Лендєлом.

З травня 2005 року факультет очолює кандидат історичних наук, доцент Палінчак М.М. Навчальний процес забезпечує високопрофесійний викладацький склад УжНУ. До проведення занять зі спецкурсів залучаються висококваліфіковані фахівці-практики.

Під час навчання на факультеті студенти набувають глибоких фундаментальних знань у галузі міжнародних відносин і зовнішньої політики, міжнародних економічних відносин та міжнародного права, навичок наукового пошуку та практичної роботи у сфері зовнішньоекономічного співробітництва, глибоко опановують кількома іноземними мовами.

Термін навчання – 4 роки за програмою бакалавра. Випускники бакалаврату залежно від рейтингу успішності зараховуються за конкурсом для продовження навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста або магістра (з них 20 магістрів і 40 спеціалістів згідно з ліцензією). Термін навчання – 1 рік.

Навчання студентів

Професорсько – викладацький склад факультету плідно працює і в галузі наукової роботи. Свідченням цього є те, що за період існування її викладачами було опубліковано більше 12 монографій, 100 наукових статей. Колектив факультету розпочав випуск «Наукового вісника Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні відносини». Факультет активно працює над впровадженням основних елементів Болонського процесу в учбовий процес. По всім навчальним дисциплінам розроблений модульний контроль знань студентів. На І -V курсах факультету всі викладачі кафедри оцінку знань студентів здійснюють по методиці Болонського процесу.

Добре розуміючи, що головним резервом для зміцнення потенціалу професорсько-викладацького колективу є наші кращі випускники, ми направляємо їх у цільову аспірантуру. Сьогодні в аспірантурах вузів Києва, Донецька, Тернополя та Ужгорода навчається чимало наших випускників, серед них Канчій А., Горняк Д., Палагусинець Р., Матей В. Ми надіємось, що переважна більшість з них в якості кандидатів наук повернеться на рідний факультет.

Студенти факультету мають можливість відвідувати в рамках різних міжнародних програм Словаччину, Угорщину , Польщу, Німеччину, Великобританію, США, Румунію. Приємно, що останнім часом студенти-міжнародники проходять практику в Міністерстві закордонних справ України та у Верховній Раді України.

Окрім навчання, студенти факультету міжнародних відносин приймають участь у святкуванні “Днів Європи в Україні”, беруть участь у студентських вузівських та Всеукраїнських конференціях та міжнародних конференціях, відстоюють честь факультету у спортивних змаганнях, беруть участь у КВНах, у святкуванні Дня Першокурсника, Дня міжнародника та Дня Перекладача.

На факультеті вчаться й іноземці з Росії, Угорщини, Німеччини, студенти багатьох національностей, зокрема, словаки, угорці, румуни. При вступі на факультет абітурієнти подають Сертифікати зовнішнього незалежного тестування з української мови та літератури та іноземної мови.

  • Кількість та назва кафедр

У структурі факультету – чотири кафедри: міжнародних економічних відносин, міжнародних відносин, європейської інтеграції та економіки, теорії та практики перекладу.

  • Кількість та назва спеціальностей

На факультеті готують фахівців зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» (стаціонар та заочна форми навчання). На факультеті студенти набувають глибоких фундаментальних знань у галузі міжнародних відносин і зовнішньої політики, міжнародних економічних відносин та міжнародного права, навичок наукового пошуку та практичної роботи у сфері зовнішньоекономічного співробітництва, глибоко опановують кілька іноземних мов. Особливістю факультету є те, що випускники отримують також і кваліфікацію «референт – перекладач» з відповідної іноземної мови.

  • Перелік вчених звань та наукових ступенів співробітників факультету

Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані науковці, а саме:

ПРОФЕСОРИ (4):Лендєл Михайло Андрійович, Матьовка Микола Петрович, Лемак Василь Васильович, Приходько Володимир Панасович

ДОЦЕНТИ(15):  Дяченко Борис Іванович, Жулканич Неля Михайлівна, Ерфан Єва Алоїсівна, Химинець Володимир Васильович, Шинкар Віктор Андрійович, Рошко Світлана Михайлівна, Король Ігор Іванович, Долгош Катерина Степанівна, Червак Олеся Юріївна, Дроздовський Ярослав Петрович, Палінчак Микола Михайлович, Сідак Микола Васильович, Панов Ален Володимирович, Галда Павло Павлович, Лендьєл Мирослава Олександрівна, Брензович Катерина Степанівна, Марадик Наталія Василівна.

СТАРШІ ВИКЛАДАЧІ(13): Товтин Микола Андрійович, Сідак Святослав Васильович, Ірма Йосипівна Калинич, Еріка Йосипівна Есенова, Віталія Юріївна Бойтор, Марія Богданівна Селменська, Олександра Миколаївна Павлова, Галина Василівна Гуменюк, Іболя Йосипівна Біров, Лариса Юріївна Сідун, Марія Тиборівна Вереш, Борейко Людмила Олександрівна, Наталія Павлівна Курах, Андрусь Андріана Федорівна, Поліщук Ольга Володимирівна,

ВИКЛАДАЧІ(21): Машкара Вікторія Василівна, Миголинець Мирослава Іванівна,  Леся Юріївна Рак, Олена Михайлівна Бордакова, Леся Іванівна Рацюк, Наталія Юріївна Драбов, Антоніна Ігорівна Девіцька, Анастасія Володимирівна Галас, Діана Олександрівна Фаринюк, Юлій Юлійович Гойдош, Савка Віталій Янович, Кальницька Марина Анатолівна,  Бокоч Вікторія Михайлівна, Симочко Таїсія Михайлівна, Дюгованець Олеся Михайлівна,Попович Антоніна Іванівна,Кушнір Наталія Олексіївна,Худзей Олеся Омельянівна з них – 4 доктори наук та 17 кандидатів наук.

В 2010 році факультет міжнародних відносин випустив 54 студентів-бакалаврів, 26 студентів спеціалістів й 18 студентів-магістрів, з яких 27 студентів отримали відзнаки за успіхи у навчанні.

Методисти деканату